Vastuullisuussivumme on nyt julkaistu

Yritysvastuu on meillä Saherilla ollut pitkään toimintamme keskiössä, mutta vuodesta 2022 lähtien olemme tehneet siitä näkyvämpää ja olemme alkaneet kehittää sitä järjestelmällisesti. Vuonna 2022 laskimme hiilijalanjälkemme ja lähdimme muuttamaan toimintaamme entistä hiilineutraalimmaksi mm. pienentämällä käyttämiemme raaka-aineiden hiilijalanjälkeä. Laadimme ensimmäisen vastuullisuusohjelmamme tänä keväänä ja samalla julkaisimme ensimmäisen vastuullisuusraporttimme koskien vuotta 2022.

Vastuullisuustyömme kantavana ajatuksena on valmistaa kestäviä, pitkäikäisiä ja kierrätettäviä tuotteita huolehtien työntekijöidemme turvallisuudesta ja viihtyvyydestä. Vastuullisuusohjelmassamme on määritelty kolme strategista vastuullisuusteemaa:

1. Turvallinen työympäristö ja laadukkaat tuotteet

2. Hyvinvoiva henkilöstö ja ympäröivä yhteisö

3. Hiilineutraalin kiertotalouden edistäminen

Tavoitteenamme on toimia markkinoilla suunnannäyttäjänä ja edelläkävijänä vastuullisessa yritystoiminnassa. Omilla valinnoillamme haluamme hillitä ilmastonmuutosta ja tukea kiertotaloutta sekä tehdä oikeasti vastuullisia tekoja. Vastuullisuustyössämme huomioimme tuotteiden koko elinkaaren aina tuotekehityksestä kierrätykseen. Tavoitteenamme on pienentää tuotteidemme ympäristöjalanjälkeä kaikissa elinkaaren vaiheissa kuten raaka-ainevalinnoissa, varaosien saatavuudessa ja jätehuoltoa suunniteltaessa.

Haluamme kaikin tavoin panostaa työturvallisuuden ohella myös henkilöstömme hyvinvointiin ja työviihtyvyyteen. Työtyytyväisyyskyselyssä saimme työntekijöiltämme arvosanaksi huikeat 9,3 (4–10 asteikolla). Meillä työsuhteet ovatkin usein pitkiä, yli 10 vuotta kestäviä. Toimitusjohtajamme Tenho on usein kommentoinutkin, että tavoitteenamme on, että työntekijät siirtyvät meiltä terveinä viettämään antoisia eläkepäiviä.

Jatkamme työtä vastuullisuuden parissa turvallisen ja hyvinvoivan työympäristön ylläpitämiseksi sekä tehokkaiden kiertotalouden ilmastotoimien vauhdittamiseksi. Vastuullisuustyössämme tärkeässä roolissa on uusi vastuullisuusohjelmamme ja sen toteuttaminen.

Tutustu uusiin Vastuullisuus -sivuihimme, josta löydät myös uunituoreen vastuullisuusraporttimme: https://saher.fi/laatu-ja-vastuullisuus/vastuullisuus

Lisätietoja antaa Tiia Toivanen, puh. 010 525 8209