Henkilöstön osaamista on päivitetty

On tärkeää kehittää ja päivittää henkilöstön tietotaitoa. Talven aikana henkilökunta on käynyt läpi osaamistaan mm. työturvallisuuden ja ensiaputaitojen osalta. Viimeisimpänä järjestettiin kaksipäiväinen ea-kurssi, joten nyt henkilöstön ensiaputaidot on ajan tasalla.

uutiskuva
Defibrillointi on osa tehokasta peruselvytystä ja laitteen käyttö opetetaan aina ensiapukurssilla. Saher-Aitojen sydäniskuri on rekisteröity defi.fi -sivustolle.