Laskimme tuotannon ja raaka-aineiden hiilijalanjäljen

Laskimme tänä vuonna tuotantomme hiilijalanjäljen ja aiomme sen pohjalta asettaa tavoitteita hiilipäästöjemme alentamiseksi. Laskelmissa huomioitiin Saher-Aitojen sekä Saherasennuksen lämmityksen, sähkön kulutuksen, polttoaineiden sekä aitojen ja porttien pääraaka-aineiden eli teräksen, alumiinin ja betonin hiilipäästöt. Olemme jo aiemminkin kiinnittäneet huomioita omiin päästöihimme ja valinneet sen vuoksi vain 100 % uusiutuvaa sähköä, joten siksi lämmityksen, sähkön ja omien ajoneuvojen ja työkoneiden päästöt jäivät 7 % kokonaispäästöistä. Sen sijaan laskelmien perusteella aitojen ja porttien raaka-aineet, eli teräs, alumiini ja betoni ja niiden kuljetus vastasivat 93 % koko yrityksen hiilipäästöistä.

Yritysvastuuseen olemme panostaneet jo pitkään ja hiilipäästöjen laskeminen on osa Saherin vastuullisuustyötä. Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja ilmastoasiat ovat nousseet yhä tärkeämmäksi tekijäksi yrityspuolella. Yrityksiltä odotetaan myös yhä enemmän tietoa hiilipäästöistä ja siksi halusimme panostaa nyt päästölaskelmiin. Vasta laskemalla oman hiilijalanjälkemme saamme varmuuden siitä, mistä omat päästömme aiheutuvat ja siten pystymme valitsemaan tehokkaimmat tavat pienentää niitä. Laskelmat Saherille toteutti Macon Oy.

Vastuullisuus näkyy tuotteissamme. Porteillemme ja panssariaidoillemme sekä aitauspalveluille on myönnetty Avainlippu -tunnus, joka toimii osoituksena suomalaisesta työstä ja Suomessa valmistetuista tuotteista. Käytämme tuotannossamme pääosin suomalaista ja eurooppalaista alkuperää olevia raaka-aineita, jolloin niiden kuljetuksista aiheutuvat päästöt voidaan minimoida ja myös niiden tuotannosta aiheutuvista päästöistä saadaan usein paremmin tietoa. Olemme hoitaneet myös jätelain mukaisen pakkausten tuottajavastuun, joka koskee merkittävää osaa yrityksistä, jotka maahantuovat pakattuja tuotteita tai pakkaavat tuotteitaan erilaisiin pakkauksiin. Tuottajavastuu on hoidettu Rinki Oy:n kautta.

Seuraavaksi lähdemme laatimaan laajempaa vastuullisuussuunnitelmaa, jossa huomioidaan myös keinot ja tavoitteet hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

uutiskuva