en

Hiilijalanjäljen laskeminen

Olemme laskeneet hiilijalanjälkemme GHD-protokollan mukaisesti. Laskelmissa huomioitiin Saher-Aidat Oy:n sekä Saherasennus Oy:n lämmityksen, sähkön kulutuksen, polttoaineiden (Scope 1 ja 2) sekä aitojen ja porttien pääraaka-aineiden eli teräksen, alumiinin ja betonin hiilipäästöt (Scope 3). Olemme jo aiemmin kiinnittäneet huomioita omiin päästöihimme ja valinneet sen vuoksi vain 100 % uusiutuvaa sähköä. Tämän vuoksi lämmityksen, sähkön ja omien ajoneuvojen ja työkoneiden päästöt olivat vain 7 % kokonaispäästöistämme. Sen sijaan aitojen ja porttien raaka-aineet, eli teräs, alumiini, betoni ja niiden kuljetus vastaavat 93 % koko yrityksen hiilipäästöistä.

Toimintaympäristömme on jatkuvassa muutoksessa ja ilmastoasiat ovat nousseet yhä tärkeämmäksi tekijäksi yrityspuolella. Yrityksiltä odotetaan myös yhä enemmän tietoa hiilipäästöistä ja vasta laskemalla oman hiilijalanjälkemme saimme varmuuden siitä, mistä omat päästömme aiheutuvat ja miten voimme niitä pienentää. Laskelmien pohjalta olemme asettaneet tavoitteita ja selvittäneet toimia hiilipäästöjemme vähentämiseksi. Olemme mm. siirtyneet käyttämään kuljetuksissa Kaukokiidon ilmastoystävällistä kuljetuspalvelua sekä lisänneet kierrätysalumiinin käyttöä tuotteissamme. Teemme jatkuvaa selvitystyötä uusien kierrätysraaka-aineiden saatavuudesta ja käyttömahdollisuuksista.

Hiilipäästöjen laskeminen on osa laajempaa vastuullisuustyötämme ja haluamme edistää valinnoillamme ja toimillamme hiilineutraalia kiertotaloutta.